Neprihlásený užívateľ | Prihlásenie Slovak | English | Deutsch | Magyar  
o  Úvodná stránka   o  Profil spoločnosti   o  Produkty   o  Výpredaj   o  Download   o  Obchodné podmienky   o  Kontakt
 Katalóg
 Gebhardt Ventilatoren
 Ostatné ventilátory
 Príslušenstvo k ventilátorm
 Tvarovky
 Montážny a spojovací matriál
 AKCIE - Výpredaj
 
 Vyhľadávanie
 
 Prihlásenie
Meno
Heslo
 o Nová registrácia
 o Zabudnuté heslo

Košík: 0 prod (0,-Sk)  
  Ostatné ventilátory / Malé radiálne ventilátory / CKB

Malé radiální ventilátory CKB

 • Sk?í? je vyrobena z galvanicky pokoveného ocelového plechu, povrchová úprava je epoxidovým lakem. Ve výtla?ném hrdle je zp?tná klapka. K ventilátoru lze dodat rozvád?cí komory PLENUM 600, PLENUM 800, PLENUM 1200 a PLENUM 2000, které jsou hlukov? izolované a umož?ují p?ipojení až 7 potrubí nebo ohebných vzduchovod? Sonoflex na stran? sání ventilátoru. Nepoužitá sací hrdla je nutno zaslepit koncovým krytem DF.
 • Ob?žné kolo je radiální z ocelového pozinkovaného plechu, lopatky jsou zahnuté dop?edu. Ob?žné kolo je dynamicky a staticky vyvážené. Motor je asynchronní, s kotvou nakrátko a rozb?hovým kondenzátorem. Maximální provozní teplota je 40C, t?ída izolace B. Krytí IP 40  typy 1200 a 2000 mají IP 44).
 • Elektrické p?ipojení Z ventilátoru je vyveden 3-žilový kabel, svorkovnice není v dodávce.
 • Regulace otá?ek se provádí elektronickými nebo transformátorovými regulátory zm?nou nap?tí.
 • Hluk emitovaný ventilátorem je m??en ve vzdálenosti 1,5 metru v ose ventilátoru na stran? sání.
 • Montáž horizontáln? i vertikáln?, s ohledem na životnost ložisek p?ednostn? s osou motoru v horizontální poloze. Ventilátor m?že být dodán se sací sk?íní PLENUM, kterou je nutno p?i montáži na ventilátor p?itla?it tak, aby se ventilátorová sk?í? zamá?kla do p?nového  t?sn?ní v drážce sací sk?ín?. PLENUM se na ventilátor CKB p?ipev?uje pomocí samo?ezných šroub?, spára mezi ventilátorem a sk?íní se vyplní neutrálním silikonovým nebo akrylátovým t?snícím tmelem. Ventilátory CKB se montují p?es odpružené úhelníky ISA na st?nu nebo p?es izolátory chv?ní KSE na pevnou podložku.

P?íslušenství

 • PLENUM 600, 800, 1200 a 2000 – sací sk?í?
 • LG – plastová m?ížka
 • PER – plastová samotížná žaluziová klapka
 • FRESH – p?ívodní prvek ?erstvého vzduchu s automatickou termostatickou regulací pr?toku vzduchu v závislosti na venkovní teplot?.
 • EAK – elektr. ovládaný ventil odvodní
 • IT 100 – univerzální talí?ové ventily
 • PT – dve?ní m?ížka p?ívodní
 • Aluflex, Sonoflex, Termoflex, Greyflex, Semiflex 100 – flexohadice
 • Tvarovky – st?íška, odbo?ka, koleno
 • REB, REV – regulátory otá?ek
 • DT 3 – dob?hový spína?
 • SQA – ?idlo kvality vzduchu
 • HYG 2 – prostorový hygrostat
 • RTR 6721– prostorový termostat
 • Stahovací spony na hadice

Pokyny Ventilátory jsou ur?eny jako centrální odv?trání pro rodinné domky, sociální za?ízení, kancelá?e a menší provozovny. Výhodn? lze p?i instalaci do podhledu použít flexohadice a talí?ové ventily. Ventilátory lze použít ve spojení s ?idlem SQA pro odv?trání spole?enských místností. namontovaná sací komora Plenum

Bližšie informácie - zložka DOWNLOAD - Malé radiálne ventilátory.pdf

TypPrietok
pri 0 Pa
[m3/hod.]
Napätie

[V]
Príkon

[kW]
Prúd

[A]
Max.
teplota
[°C]
Akust.
tlak
[dB(A)]
Hmot-
nosť
[kg]
Cena
bez DPH
[SKK/kus]
Nákup
CKB 1200 1200 230 0,300     60 12,0 9863,-SK
 
CKB 2000 2000 230 0,560     65 16,5 14506,-SK
 
CKB 600 600 230 0,140     54 7,5 5040,-SK
 
CKB 800 800 230 0,175     60 8,0 8095,-SK
 
rozvadza? PLENUM               4285,-SK
 


[1]
Powered by Webcredit s.r.o.
Copyright 2006