Neprihlásený užívateľ | Prihlásenie Slovak | English | Deutsch | Magyar  
o  Úvodná stránka   o  Profil spoločnosti   o  Produkty   o  Výpredaj   o  Download   o  Obchodné podmienky   o  Kontakt
 Katalóg
 Gebhardt Ventilatoren
 Ostatné ventilátory
 Príslušenstvo k ventilátorm
 Tvarovky
 Montážny a spojovací matriál
 AKCIE - Výpredaj
 
 Vyhľadávanie
 
 Prihlásenie
Meno
Heslo
 o Nová registrácia
 o Zabudnuté heslo

Košík: 0 prod (0,-Sk)  
  Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A DODACIE PODMIENKY:

1. Ceny

Ceny uvedené v cenníku sú bez DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo okamžitej aktualizácie cien bez predchádzajúceho upozornenia. Ceny v cenníku sú FCO sklad firmy KlimaSystem, spol. s r.o., Odeská 27, 821 06 Bratislava 214.

2. Objednávanie

Objednávky sa prijímajú len písomne, faxom alebo e-mailom. Potvrdenie objednávky sa vystavuje na vyžiadanie. Doporučujeme telefonické overenie doručenia objednávky a overenie podmienok dodania. Na väčšie obchodné prípady a na neštandardný sortiment (špeciálne a nevýbušné ventilátory) sa vystavuje kúpno-predajná zmluva, štandardne pre objednávky nad 100.000,- SKK.

3. Platobné podmienky

Zákazník kupujúci prvýkrát od našej firmy – 100% platba predom bankovým prevodom alebo 100% platba v hotovosti pri prevzatí tovaru.
Zákazník, ktorý je stálym odberateľom našej firmy – možnosť dojednania individuálnych platobných podmienok.
Zákazník, ktorý poruší platobné podmienky, stráca vyššie uvedené výhody.
Úrok z omeškania za nesplnenie peňažného záväzku, alebo jeho časti, predstavuje za každý deň omeškania 0,05% z dlžnej sumy. Dodaný tovar je až do úplného zaplatenia fakturovanej sumy majetkom firmy KlimaSystem, spol. s r.o.

4. Stornovacie podmienky

V prípade obdržania objednávky, považuje firma KlimaSystem, spol. s r.o. túto objednávku za záväznú a platia tieto stornovacie podmienky:

  • storno do 48 hodín od doručenia objednávky – bez storno poplatku platí iba pre tovar, ktorý je skladom v Bratislave (potvrdená objednávka alebo preddavková faktúra – tovar skladom, ihneď k odberu)
  • storno po uplynutí 48 hodín od doručenia objednávky – storno poplatok vo výške 20% z hodnoty objednávky
  • storno objednávky 1 týždeň pred dodacím termínom, ak nie je dodávka na území SR – storno poplatok vo výške 50% z hodnoty objednávky.
  • storno objednávky pri a po dodaní, alebo ak je dodávka na území SR – iba proti plnej platbe, pričom KlimaSystem, spol. s r.o. vráti odberateľovi 80% z hodnoty stornovaného tovaru až po jeho predaji.

Stornovacie podmienky neplatia pre prípady, ktoré sú predmetom kúpno-predajnej zmluvy.

5. Vrátenie a výmena tovaru

Vrátenie alebo výmena tovaru nie je možná. Zodpovednosť za výber výrobku pre určitý účel a jeho použitie nesie v plnej miere kupujúci. V prípade výmeny tovaru z dôvodu reklamácie sa postupuje podľa reklamačného poriadku.

6. Termín dodania

Štandardný sortiment v menších množstvách je spravidla ihneď k odberu zo skladu v Bratislave.
2 až 4 týždne na štandardný sortiment vo väčších množstvách alebo pre tovar, ktorý nie je na sklade.
3 až 6 týždňov na rozsiahlejšie zákazky alebo na špeciálny sortiment.
V prípade zásahu vyššej moci (napr. živelná pohroma, štrajk, porucha vo výrobe subdodávateľa a pod.) si predávajúci vyhradzuje právo zrušenia zákazky, alebo predĺženie termínu dodávky. Táto skutočnosť nemôže byť v žiadnom prípade dôvodom k uplatneniu sankcií, alebo vymáhania následných škôd kupujúcim.

7. Spôsob dodania

Osobný odber zo skladu firmy KlimaSystem, spol. s r.o. v Bratislave. Termín odberu tovaru doporučujeme oznámiť vopred.
Zaslanie tovaru kuriérskou službou UPS alebo TEN EXPRES na náklady a riziko zákazníka. V objednávke je nutné uviesť miesto dodania, kontaktnú osobu a telefónne číslo.
Pri zasielaní tovaru poštou (dobierku alebo balík), k cenám účtujeme poštovné a zabalenie tovaru.

8. Cenové zľavy a rabaty

Cenové zľavy a rabaty sa dojednávajú individuálne, všeobecne však platia nasledovné podmienky:

  • rabat   5% z hodnoty tovaru pri odbere od    50.000,- do 100.000,- SKK
  • rabat   7% z hodnoty tovaru pri odbere od  100.000,- do 200.000,- SKK
  • rabat 10% z hodnoty tovaru pri odbere od   200.000,- do 300.000,- SKK
  • rabat 15% z hodnoty tovaru pri odbere od   300.000,- do 500.000,- SKK
  • rabat 18% z hodnoty tovaru pri odbere od   500.000,- do 750.000,- SKK
  • rabat 20% z hodnoty tovaru pri odbere nad 750.000,- SKK

Ďalej poskytujeme jednorázové individuálne zľavy pre rozsiahlejšie zákazky realizované na základe spracovanej cenovej ponuky firmy KlimaSystem, spol. s.r.o.

Poskytujeme dodatočné skonto 3% pri platbe vopred v termíne splatnosti.

9. Reklamačný poriadok

Reklamácia na dodaný výrobok sa uplatňuje zásadne písomnou formou. V reklamácii je nutné uviesť popis prejavu závady a doložiť platný záručný list.
Reklamácia závady množstva a vzhľadu musí byť reklamovaná ihneď po kontrole pri preberaní výrobku.
Pri reklamácii skrytej vady sa postupuje podľa záručného listu a až do rozhodnutia predávajúceho, nevykonávať akékoľvek úpravy na výrobku, či demontáž výrobku.
Oprava či výmena sa zásadne vykonáva v servisnom stredisku predávajúceho, pokiaľ predávajúci nestanoví inak oprava a výmena v mieste inštalácie (u zákazníka) sa vykonáva iba v prípade existencie závažných ekonomických, či technických dôvodov, napr. ak by náklady na transport alebo demontáž presiahli hodnotu na odstránenie závady na mieste inštalácie.
Reklamujúca strana obdrží písomné vyjadrenie o výsledku reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie hradí všetky náklady na jej prevedenie reklamujúca strana.

10. Servisné práce

Za servisné práce a pozáručné opravy účtujeme 500,- SKK/hod. Zaškolenie a technický dozor pri montáži účtujeme 450,- SKK/hod. Doprava do a z miesta opravy podľa aktuálnych cien PHM/km.

11. Záručné podmienky

Štandardná záručná doba na výrobky uvedené v tomto cenníku je 2 roky od dátumu predaja.

PREDAJNÁ DOBA

Pondelok – Štvrtok: od 8.00 do 16.00 hod.
                 Piatok: od 8.00 do 14.00 hod.

Powered by Webcredit s.r.o.
Copyright 2006